Prohlášení společnosti Vinodirect s. r. o. (Grand Cru) o ochraně osobních údajů

O nás

Vlastníkem a provozovatelem těchto webových stránek Vinodirect s. r. o. (Grand Cru) a mobilních webových stránek (dále „platformy“) je společnost Vinodirect s. r. o. (Grand Cru), jejíž hlavní sídlo se nachází na adrese Na Perštýně 15, 110 00 Praha 1. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká webových stránek www.grand-cru.cz a našich dalších platforem, provozních operací a našich věrnostních programů a objasňuje, jak používáme osobní údaje, které můžeme o vaší osobě získat.
Jsme součástí širší skupiny společností, Premier Wines & Spirits Group s. r. o., do které patří tyto subjekty a/nebo divize: Premier Wines & Spirits s. r. o., Grand Cru Restaurant & Bar s. r. o. (Restaurace Grand Cru a Vinný bar Lodecká 4), Vinodirect s. r. o. (Pohostinec Monarch) a Premier Food s. r. o. (Pohostinec Karlín) někdy s nimi související značky a/nebo společnosti.

 

Na co se toto prohlášení o ochraně osobních údajů vztahuje

Návštěvou našich platforem nebo používáním našich produktů či služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vaše osobní údaje budou používány a zveřejňovány způsobem uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje o vás nebudeme shromažďovat, pokud nám neposkytnete výslovný souhlas nebo povolení (například tím, že vyjádříte souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím elektronického zaškrtávacího tlačítka či jiného opatření, jak vyžadují místní zákony o ochraně soukromí a osobních údajů).

 

Osobní údaje, které shromažďujeme

Když používáte naše platformy, shromažďujeme automaticky určité informace, jako je typ prohlížeče a IP adresa (což je řada čísel identifikující vaše připojení k internetu). K tomuto shromažďování může docházet prostřednictvím souborů cookie (viz „Soubory cookie“ níže) nebo analytických služeb (viz „Shromažďování dat, analýza dat a funkce sociálních médií“ níže).
Osobní údaje můžeme shromažďovat přímo od vás, když používáte naše platformy, kontaktujete nás telefonicky, e-mailem nebo osobně (např. vaše telefonní číslo nebo email).
Osobní údaje můžeme shromažďovat také od třetích stran, kterým jste povolili, že nám mohou vaše osobní údaje předat (např. restu.cz).
Údaje, které od vás shromáždíme automaticky, budeme kombinovat s jakýmikoli jinými údaji, které shromáždíme přímo od vás nebo o vás.
Shromažďujeme a uchováváme také určité osobní údaje, jak jsou uvedeny níže.

 

Používání platforem

 1. Když si u nás vytvoříte účet, shromažďujeme tyto informace: oslovení, jméno, příjmení, (případné) číslo ve věrnostním programu, datum narození (je-li požadováno), telefonní číslo, e-mailovou adresu;
 2. když se zaregistrujete do programu Premier Club a Premier Gold Club, shromažďujeme tytéž údaje jako při registraci plus navíc tyto informace: heslo a fyzickou adresu. Platí také další podmínky uvedené v pravidlech programu Premier Club and Premier Gold Club;
 3. když se zaregistrujete do programu Premier Club a Premier Gold Club, shromažďujeme tytéž údaje jako při registraci plus navíc tyto informace: název organizace, adresu organizace a její telefonní číslo;
 4. jestliže provádíte platbu, budeme shromažďovat různé informace v závislosti na způsobu platby. Například v případě plateb kreditní kartou shromažďujeme tyto informace: jméno majitele kreditní karty, adresu, číslo karty, datum konce platnosti a kód CVC.
 5. pro doplnění nových informací a preferencí k vašemu profilu v programu Premier Club nebo Premier Gold Club. Například informace o vašem oblíbeném nápoji nebo jídle, či alergii.

Příležitostně můžeme způsoby shromažďování a datová pole výše aktualizovat. Pokud dojde k podstatným změnám, budeme vás informovat v souladu se sekcí „Oznamování změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů“ níže.

 

Informace o jiných osobách

Můžete nám poskytovat informace o jiných osobách, například:

 1. pokud nás požádáte, abychom je informovali nebo jim umožnili spravovat vaším jménem vaši rezervaci,
  nebo
 2. pokud vytvoříte nebo budete spravovat rezervaci pro jinou osobu nebo jménem jiné osoby, která vás tím pověřila. Potřebujeme znát jména všech cestujících. Jestliže rezervujete místa v restauraci jménem někoho jiného, musíte si opatřit jeho souhlas s použitím jeho osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů, jak jsou popsány níže. Při naší činnosti předpokládáme, že vám byl takový souhlas udělen. Pokud to vyžadují místní zákony, doporučujeme vám ponechat si důkaz o souhlasu této osoby a předložit jí kopii těchto zásad nebo odkaz na tyto zásady. Platí to zejména v případě, že nám poskytnete citlivé údaje příslušné osoby.
  Můžete nám rovněž poskytnout informace o jiných osobách pro takové účely, jako je doporučení přítele, abychom mu mohli nabízet naše produkty nebo služby. Prostřednictvím našich platforem můžete kontaktovat pouze jednotlivce, o nichž víte, že vás rádi uslyší, a naše výrobky či služby nesmíte používat k zasílání nevyžádaných zpráv („spam“).

 

Jak používáme osobní údaje?

Získané údaje používáme takto:

 • pro účely nebo vyřízení vaší rezervace či zamýšlené rezervace, včetně zpracování vaší rezervace, odeslání itineráře nebo jiných informací souvisejících s vaší rezervací nebo kontaktování vaší osoby, pokud by při rezervaci nastaly nějaké potíže (například prostřednictvím zprávy informující o tom, že vaše rezervace nebyla dokončena);
 • personalizace poskytovaných služeb, například pokud budeme znát váš profil a vaše předchozí rezervace či preference, můžeme vám připravit naše produkty a služby přímo na míru;
 • sdílení údajů s věrnostními programy a pořadateli, včetně programů Premier Club a Premier Gold Club (a v každém případě jejich přidruženými programy, k nimž máte založené účty);
 • pro naše mobilní webové stránky a mobilní aplikaci můžeme využívat údaje o poloze, které nám umožní nabízet co možná nejužitečnější formát a obsah za předpokladu, že jste vyjádřili souhlas s využíváním vašich údajů o poloze;
 • k registraci vaší osoby na našich platformách a správě našich produktů či služeb na platformách, k jejichž odběru jste se zaregistrovali. Odběr těchto produktů a služeb na platformách můžete kdykoli odhlásit (viz Výběr/Odhlášení níže);
 • pro účely správy soutěží, losování nebo vašeho souhlasu s jinou akční nabídkou, které se můžete zúčastnit, a upozornění výherců, jak je blíže specifikováno v příslušných všeobecných podmínkách;
 • k přizpůsobení vzhledu a používání našich platforem a komunikace s vámi, a rovněž ke splnění vašich preferencí, o kterých jste nás informovali nebo které jsme odvodili z vašeho používání našich platforem, z průzkumu trhu a (pokud jste s tím souhlasili) ze sociálních médií a sítí;
 • k zodpovězení jakýchkoli dotazů, které jste nám mohli zaslat e-mailem nebo prostřednictvím jiného způsobu komunikace, a můžeme uchovávat záznamy o těchto kontaktech včetně záznamů telefonátů (v rozsahu povoleném místními zákony);
 • pro účely realizace průzkumů spokojenosti zákazníků a zlepšování nabídky produktů a služeb nebo vytváření nových produktů a služeb;
 • pro účely splnění našich zákonných povinností nebo pro účely vedení účetnictví či provádění auditu, včetně předcházení podvodům u online plateb a využívání věrnostních programů;
 • k ochraně našeho majetku, našich práv a zájmů a rovněž majetku, práv a zájmů jiných osob;
 • pro účely stanovené zákonem, například k reakci na platnou soudní obsílku nebo nařízení regulačních orgánů;
 • pro účely kontroly a stanovení bonity;
 • pro účely ochrany před trestnou činností;
 • pro účely přímého marketingu, jak je podrobně uvedeno níže v sekci „Jak používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely?“, a
 • pro jiné účely, s nimiž můžete příležitostně dodatečně vyjádřit souhlas.

 

Jaké citlivé osobní údaje můžete požadovat nebo uchovávat?

Mezi citlivé osobní údaje patří informace o zdraví a náboženském vyznání jednotlivce a další kategorie osobních údajů, které jsou přísně chráněny. Tyto údaje od vás (ani od osob pro které vytváříte rezervaci) obvykle neshromažďujeme, ovšem pokud tak učiníme, snažíme se jejich shromažďování a využívání omezit.
Pokud nás informujete o svém zdravotním problému nebo zdravotním problému jiné osoby ve vaší rezervaci, která:

 • vyžaduje speciální asistenci,
 • trpí speciálními alergiemi.


pak potvrzujete, že jste nám tyto informace poskytli dobrovolně a souhlasíte (a osoby, pro které vytváříte rezervaci, souhlasí) s tím, že tyto informace můžeme použít k tomu, abychom vám zajistili tyto produkty nebo služby a/nebo rozhodli o tom, zda je vhodné, abychom vám naše produkty či služby poskytli.
Jestliže můžeme z preferencí v oblasti stravování odvodit vaše náboženské vyznání nebo zdravotní stav, nebudeme tyto informace využívat jinak než pro splnění vašich stravovacích preferencí.
V každém případě výslovně souhlasíte (sami za sebe i za osoby, pro které vytváříte rezervaci) s tím, že informace můžeme použít a převádět mimo vaši zemi kamkoli ve světě, kam cestujete nebo odkud jste cestovali, nebo odkud poskytujeme své produkty či služby (nebo tak činí skupina Premier Wines & Spirits Group s. r. o. či naši poskytovatelé služeb) (viz sekce „Komu sdělujeme vaše osobní údaje“ níže).
Jak používáme vaše osobní údaje pro marketingové účely?


V případech, kdy jste uvedli, že od nás chcete dostávat aktuální informace:

 • můžeme vám zasílat marketingová sdělení, abychom vás informovali o vývoji v oblasti produktů a služeb, které jsou dostupné prostřednictvím našich platforem, a produktů a služeb našich pečlivě vybíraných partnerů (za předpokladu, že vás o nich budeme informovat v souladu s naším vlastním marketingem);
 • v případech, kdy jsme schopni zjistit, nebo pokud jste nás informovali o tom, že chcete dostávat příslušné informace, vám mohou zasílat marketingová sdělení nebo aktuální informace týkající se jejich produktů a služeb také jiné subjekty v rámci skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o. a/nebo další třetí strany; a
 • budeme používat informace o vašich osobních preferencích, o kterých jste nás informovali, které jsme odvodili ze souborů cookie (viz naše zásady týkající se souborů cookie) a/nebo které jsme odvodili z vašeho využívání našich služeb (viz Shromažďování dat, analýza dat a funkce sociálních médií níže) nebo z průzkumu trhu. Tyto informace budeme využívat k přizpůsobení reklamy a sdělení, která budete dostávat tak, aby pro vás byla relevantní a zajímavá.


Odběr konkrétních elektronických zpráv můžete kdykoli zrušit (viz „Odebrání souhlasu“ níže).

 

Komu sdělujeme vaše osobní údaje?

Informace o vás můžeme sdělovat takto:

 • Informace můžeme poskytovat dalším subjektům v rámci skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o. (jak je definována výše) s cílem dosažení výše uvedených účelů;
 • našim externím poskytovatelům služeb a zpracovatelům, jak je stanoveno níže;
 • externím reklamním platformám a platformám sociálních médií za účelem nabízení reklamy a informací požadovaných platformami sociálních médií s cílem poskytnout uživateli požadované funkce;
 • při provozování našich věrnostních programů a doporučování jiných věrnostních programů, jak je stanoveno v jejich podmínkách;
 • vaše osobní údaje můžeme také sdělovat v rozsahu povoleném nebo vyžadovaném zákonem. Vaše osobní údaje můžeme například předat státním úřadům, které jsou oprávněny je získat, za účelem vyhovění příkazu nebo nařízení vydanému soudem příslušné jurisdikce a za účelem vyhovění požadavkům na pořizování záznamů;
 • pokud by došlo k prodeji veškerého majetku společnosti Vinodirect s. r. o. nebo člena skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o. nebo podstatné části takového majetku, k prodeji nebo převodu obchodní činnosti, může takový člen skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o. předat osobní údaje, které má pod kontrolou, kupující třetí straně, která bude souhlasit s tím, že bude osobní údaje používat pro stejné účely, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • komukoli, na koho převedeme nebo můžeme převést naše práva a povinnosti na základě smlouvy s vámi;
 • vašim přátelům, pokud požádáte o „doporučení přátelům“ nebo podobně;
 • v případech, kdy jste pověřili jinou osobu správou vaší rezervace;
 • úřadům celní správy a/nebo imigračním úřadům nebo jiným regulačním orgánům v zemi odletu a/nebo ve vaší destinaci (nebo v zemích, přes které během své cesty poletíte), za účelem dodržení zákonů platných v těchto zemích;
 • pokud to bude naše povinnost nebo pokud nám to zákon umožní, a

 

Spolupráce s dalšími poskytovateli služeb a společnostmi v rámci skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o.

Z provozních důvodů předáváme osobní údaje poskytovatelům služeb a společnostem v rámci skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o., které nám pomáhají spravovat naše systémy a procesy a dodávat naše produkty či služby uživatelům. Mohou k nim patřit: banky a poskytovatelé služeb ověřování platebních karet, náš datový sklad a středisko řízení vztahů se zákazníky, marketingové organizace (které mohou poskytovat podporu komunikace v oblasti marketingu a propagace); poskytovatelé internetových služeb, kteří spravují naše platformy a zajišťují přístup k internetovým službám a hostují naše zařízení; řidiči, týmy zajišťující handlingové služby a asistenci, poskytovatelé služeb IT a společnosti zabývající se spotřebitelským průzkumem, které nám pomáhají zjišťovat zájmy spotřebitelů na základě provádění průzkumů. Zavedli jsme bezpečnostní opatření zajišťující, aby naši poskytovatelé služeb pracovali s osobními údaji způsobem, který je v souladu s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a s platnými zákony, a aby tyto údaje nebyly použity jinak než pro účely dodání produktů nebo služeb pro naši společnost, nebo kde se domníváme, že existují oprávněné důvody spojené s produkty či službami, které nabízíme, nebo jak je stanoveno v sekci „Jaké citlivé osobní údaje můžete požadovat nebo uchovávat?“ výše.

Uchovávání

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely správy rezervací a zajišťování dalších příslušných produktů nebo služeb předpokládaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně toho, že vám budeme poskytovat aktuální informace o našich marketingových nabídkách, a včetně situací, kdy to vyžaduje zákon, nebo pro účely záznamů. Vaše údaje uchováváme rovněž proto, abychom zjednodušili naši budoucí spolupráci a personalizovali produkty, služby, které vám poskytujeme, i komunikaci s vámi.

Souhlas

Pokud se rozhodnete sdělit nám své osobní údaje, znamená to, že souhlasíte s jejich použitím v souladu se zásadami uvedenými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v době, kdy budete o tyto osobní údaje požádáni. My i ostatní členové skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o. vás můžeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, prostřednictvím SMS či zpráv nebo oznámení v mobilních zařízeních (a získat váš souhlas v případech, kdy je to zapotřebí), abychom vám poskytli aktualizované informace o produktech nebo službách a rovněž informace o dalších nabídkách, produktech, službách nebo událostech, o kterých se budeme domnívat, že vás mohou zajímat.

Odvolání souhlasu

Své osobní údaje nám nemusíte sdělovat. Pokud se ovšem rozhodnete nesdělit nám některé ze svých osobních údajů, které požadujeme a/nebo potřebujeme, nebo nám neudělíte souhlas s jejich používáním a sdělováním, budete i nadále moci naše platformy navštěvovat, ovšem nemusíte mít přístup k některým možnostem, produktům nebo službám a v některých případech nebudeme moci vyřídit vaši rezervaci. U veškerých marketingových sdělení, která vám zasíláme, budete mít možnost odvolat svůj souhlas s jejich zasíláním do budoucna. Pokud již nebudete chtít dostávat propagační materiály, můžete odběr těchto sdělení odhlásit kliknutím sem nebo změnit nastavení svého účtu. Vaše adresa pak bude odebrána z poštovního seznamu společnosti Vinodirect s. r. o. Chcete-li odhlásit odběr zpráv nebo oznámení v mobilních zařízeních z aplikací společnosti Vinodirect s. r. o., přejděte do „nastavení“ ve svém zařízení a vypněte oznámení z příslušných aplikací společnosti Vinodirect s. r. o. Mějte na paměti, že pokud odběr našich marketingových sdělení zcela odhlásíte, nemusíme být schopni vás informovat nebo vám přizpůsobit nabídky tak, aby splňovaly vaše potřeby.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud si odhlásíte odběr marketingových sdělení, budete od nás i nadále dostávat provozní a servisní zprávy týkající se vaší rezervace a reakce na vaše dotazy a že můžeme uchovávat vaše údaje na seznamu zrušeného odběru tak, abychom vám v budoucnu marketingová sdělení nezasílali. Máte také možnost změnit nastavení souborů cookie, aby byly blokovány některé typy souborů cookie – podrobné vysvětlení najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení

Učiníme odpovídající kroky k zajištění ochrany osobních údajů, které s námi sdílíte. Implementovali jsme technologie a funkce zabezpečení, které mají ochránit důvěrnost vašich osobních údajů. Investujeme značné prostředky do ochrany vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním. Žádné internetové stránky však nejsou 100% bezpečné a nemůžeme nést odpovědnost za neoprávněný nebo nezáměrný přístup mimo naši kontrolu.

Ochrana vašich informací a vaše ochrana před internetovými podvody

Zde je několik jednoduchých opatření, která můžete přijmout, abyste měli jistotu, že vaše informace budou uchovávány v bezpečí:

 • Uchovávejte své číslo Premier Clubu a Premier Gold Clubu a zákaznické přihlašovací údaje v tajnosti. Své přihlašovací údaje byste neměli sdílet s nikým jiným. Po ukončení práce na našich platformách byste se měli odhlásit. To je zvlášť důležité tehdy, jestliže používáte veřejně přístupný počítač.
 • Mějte na paměti tzv. „phishing“, tzn. situaci, kdy se někdo pokouší představit se jako někdo jiný, aby od vás vylákal informace – vždy si ověřte, zda e-maily skutečně pocházejí od příslušného odesílatele, a pokud máte pochybnosti, přejděte na jejich webové stránky přímo a neklikejte na žádné odkazy v e-mailech, neboť přes ně se můžete dostat na „naklonované“ webové stránky, které používají vaše informace nezákonným způsobem.

Shromažďování dat, analýza dat a funkce sociálních médií

Můžeme shromažďovat osobní údaje a odstraňovat z nich jakékoli identifikační prvky, abychom byli schopni analyzovat vzorce a zdokonalovat naše marketingové a propagační postupy, analyzovat používání platforem, zlepšovat obsah a nabídku produktů a přizpůsobovat obsah a grafickou úpravu platforem a nabízené produkty a služby, a můžeme určit třetí strany, které tyto činnosti budou vykonávat v našem zastoupení.
Shromažďujeme určité uživatelské informace, jako je počet a četnost návštěv našich platforem. Tyto informace mohou zahrnovat informace o tom, ze kterých webových stránek jste právě přišli, na které webové stránky dále přecházíte, jaký používáte prohlížeč, a informace o vašem zařízení a IP adrese. Tato data používáme jen souhrnně. Tato souhrnná data nám pomáhají určit, do jaké míry naši zákazníci využívají různé části platforem, a provádět průzkum v souvislosti s demografickými údaji, zájmy a chováním našich uživatelů, abychom jim mohli lépe porozumět a vyhovět.
Jestliže na našich platformách používáte tlačítka spojená se sociálními médii nebo podobnými stránkami (například tlačítka „To se mi líbí“ a/nebo „Sdílet“), může být obsah z našich platforem odeslán zpět na tyto jiné webové stránky nebo služby a, v závislosti na vašem nastavení, může být soukromě nebo veřejně viditelný (například vašimi přáteli, lidmi, kteří vás sledují, nebo obecně kýmkoli, kdo má přístup k vaší profilové stránce).

Soubory cookie a další technologie sledování

„Cookie“ je malý počítačový soubor, který se stahuje do vašeho zařízení. Shromažďuje informace o tom, jak se pohybujete na našich platformách a na internetu, a pomáhá nám poskytovat vám na platformách lepší služby a přizpůsobovat určitý obsah. Více informací o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie, kde najdete také informace o tom, jak soubory cookie vymazat nebo jak konkrétní typy souborů cookie blokovat. Měli byste však mít na paměti, že to může mít vliv na naši schopnost poskytovat vám služby na platformách.
Pročtěte si rovněž sekci „Shromažďování dat, analýza dat a funkce sociálních médií“ výše.

Nesledování

Naše systémy včasné době neakceptují žádosti prohlížečů na nesledování. Můžete však vymazat soubory cookie a další technologie sledování pomocí procesů sou specifikovaných v našich Zásadách týkajících se souborů cookie.

Prohlášení dle zákona „Shine the Light“ platného v Kalifornii

Vaše údaje můžeme předávat pečlivě vybíraným třetím stranám pro vlastní marketingové účely těchto třetích stran. Pokud jste občanem Kalifornie, můžete nás jednou za rok kontaktovat a vyžádat si jména/názvy těchto třetích stran a kategorie údajů, které s nimi sdílíme. Chcete-li tak učinit, zašlete prosím žádost, jak je stanoveno níže, spolu s platným dokladem o vašem trvalém pobytu v Kalifornii. Vezměte prosím na vědomí, že zpracování žádosti může trvat až 30 dní.

Odkazy

Naše platformy mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Chtěli bychom vás upozornit, že u webů, které neprovozujeme my nebo některý ze subjektů ze skupiny Premier Wines & Spirits Group s. r. o., neodpovídáme za postupy používané v souvislosti s ochranou osobních údajů. Doporučujeme vám přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů všech webů, které shromažďují osobně identifikovatelné informace. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na informace shromažďované našimi platformami.

Oprava/aktualizace osobních údajů

Pokud se vaše osobně identifikovatelné informace změní nebo jsou nepřesné nebo již nebudete chtít používat naše služby, umožníme vám osobní údaje, které jste nám poskytli, opravit, aktualizovat nebo odstranit. Pokud se budete domnívat, že některé údaje, které o vás uchováváme, nejsou správné, prosím kontaktujte nás. Tato práva platí bez újmy na jakýchkoli jiných právech, která můžete mít dle platných zákonů, včetně vašeho práva odmítnout zpracování určitých údajů.

Přístup k vašim osobním údajům

Máte právo na kopii osobních údajů, které o vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek.

Přenos vašich osobních údajů

Učiníme to však pouze v případě, že to vyžadují platné zákony.

Oznamování změn tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů, umístíme informace o těchto změnách na naše platformy. Pokud bychom se kdykoli rozhodli použít osobně identifikovatelné informace způsobem značně odlišným, než jak bylo uvedeno v době jejich shromažďování (a/nebo pokud to vyžadují platné zákony), upozorníme vás na to. Budete se moci rozhodnout, zda vaše informace budeme moci tímto jiným způsobem použít. Informace budeme používat v souladu se zásadami uvedenými v prohlášení o ochraně osobních údajů, na základě kterého byly shromážděny, pokud nevyjádříte souhlas s jiným postupem. Pokud však upravené prohlášení o ochraně osobních údajů neakceptujete, přestaňte prosím naše platformy používat. Každá verze je opatřena číslem verze a datem, abyste si vše mohli snadno ověřit.

Map

Cookies | © Copyright 2024 Grand Cru. Všechna práva vyhrazena.